Skönstaholms tennisklubb driver en verksamhet som påbörjades i början av 1950-talet. Arbetet bedrivs helt på ideell basis. I klubben finns plats för alla; ung, gammal, nybörjare och proffs. Klubben kontaktas bäst via facebookgruppen för Skönstahoms Tennisklubb.

Avgifter:
Medlem senior: 250
Medlem familj: 500
Gruppspel: 200
Banbokning: 50/timme
Tennisskola: 50

Betala till giro 506614-7

Alla hjälper till

De låga medlems- och spelavgifterna möjliggörs av att alla medlemmar hjälper till att öppna banan på våren, underhålla den under spelperioden, och vinterstänga den på hösten. Ett arbete som inte är särskilt betungande när många hjälper till.

Klubbens historia

Åke Adelby och Lage Almhagen var bland de första hyresgästerna 1952. De var båda som tennisspelare näst intill den svenska eliten. Tillsammans med Erik F Dahl lanserade de idén att här skulle byggas en tennisbana. Olle Bengtzon – vem annars – utverkade hos gatuborgarrådet att Grannskapsklubben fick arrendera mark på fältet nedanför Skönstaholm mot en symbolisk avgift. Ett stort arbetslag bildades av frivilliga, som schaktade och fyllde mark. Andelar tecknades för att få kapital till det professionella anläggningsarbetet och 1953 stod tennisbanan färdig.

Då man ville bli medlem i Svenska Tennisförbundet visade det sig att det kunde inte en samling hyresgäster bli, som Grannskapsklubben. Därför bildades Skönstaholms Tennisklubb.

Genom många eldsjälar har här skapats och vidmakthållits en av stockholmstraktens bästa grusbanor.

Under alla år har här drivits juniorarbete. Från början, med de stora ungdomskullarna var Knut Tufvasson en engagerade juniorledare. Han lärde inte bara ut ”titta på bollen”, ”ta ut slagen”, ”rör på fötterna”, utan också gott sportmanship. Flera av hans adepter har gått till det svenska juniorlandslaget och haft andra framgångar. Några bekanta namn är syskonen Sandulf, där Ulla spelade i Wimbledon och Magnus Feldt vann finalen i Kungens Kanna 1970 över Björn Borg.