Om klubben

Klubben som sköts av medlemmarna

Historia

Klubben grundades 1954

Styrelsen

Cloffe Widén

Styrelsemedlemmar

Namn

Funktion

Tid

Thomas Malm

Ordförande

1 år

Göran Dahl

Vice ordförande

2 år

Cloffe Widén

Kassör/ tävlingsledare

2 år

Mari-Anne Nordensky

Sekreterare

2 år

Robin Divander

Administratör / Tennisskolan

2 år till 2011

Lars-Göran Hedberg

Banansvarig

2 år till 2011

Göran Cronvall

Banansvarig

2 år till 2011

Anita David

Suppleant

1 år till 2011

Micke Nilsson

Suppleant

1 år till 2011

Bli medlem

© Skönstaholms TK
|
 Uppdaterad: 2010-04-27 |
|